OMC Instrument

OMC

Instrument

Lägesställare, Linjära

RP01 analog linjär

enkel och dubbelverkande

YT3400L digital linjär

enkelverkande, flamsäker

RE20L Linjär och roterande

Lägesställare, Roterande

R99P analog roterande

enkel och dubbelverkande

YT3400R digital roterande

dubbelverkande, flamsäker

IP-Omvandlare

RE01 analog linjär

enkel och dubbelverkande

PTL7L Gränslägesgivare

YT3700L roterande, linjär


R99E analog roterande

enkel och dubbelverkande

PTL7R Gränslägesgivare


YT3300L digital linjär

enkelverkande

FB998 Linjär och roterande

YT3300R digital roterande

dubbelverkande

Pneumatiska Controllers

Serie 80

4st olika reglertyper:

ON-OFF, P, P+I and P+I+D

Regulatorer / Brytare

FR 10

Filtration 50µ


Linjära elektriska ställdon


Serie 350

4st olika reglertyper:

ON-OFF, P, P+I and P+I+D

FR 20

Filtration 20µ

Serie 200

Auto/manuell brytare