Om oss

European Power Systems AB

Välkommen till oss på EPS!

Vi jobbar varje dag för att hjälpa våra kunder med lösningar och för flera kunder har vi blivit en helhetsleverantör av samtliga ventiler. Förutom Termovent och OMC kan vi leverera de flesta förekommande fabrikaten och ventiltyperna på marknaden - oavsett fabrikat.Termovent

Vi har i snart 30 år som generalagent levererat Termovents produkter till den Nordiska marknaden. I många år såldes våra ventiler i Sverige via NAF som då sålde dem som sina egna produkter, och i övriga länder har de sålts av oss direkt. Termovents verksamhet startade 1963, då som en liten verkstad. Med tiden utvecklades verksamheten och sedan starten har man arbetat med att utveckla nya produkter och lösningar. 1981 hade man 18 anställda och verksamheten sysselsätter idag över 250 medarbetare och 2002 köpte Termovent majoriteten av Backa Topla, Serbiens främsta stålgjuteri, för att kunna påverka kvalitet och råvara. De största marknaderna finns i Tyskland, Österrike, Holland och Skandinavien, men också i Sydamerika och Afrika. Energisektorn, petrolium och processindustrin står för huvuddelen av slutkunderna. Produkterna består i huvudsak av kägel och kilslidsventiler och högtrycksventiler står för den största produktandelen med nominellt tryck på upp til 630 bar och en arbetstemperatur upp till 600° C.


O.M.C.

Sedan 40 år är OMC en av världens främsta tillverkare av reglerutrustning. Redan 1976 började utvecklingen av reglerutrusning där man i ett tidigt skede blev producent och leverantör åt flertalet av de stora etablerade varumärkena på marknaden. Många känner igen produkterna men inte varumärket där man sedan 10 år jobbar i egen regi. Som tillverkare åt världens största varumärken kan man inte bara garantera kvalitet och leveranstrygghet, utan också en bättre prisbild som framkommer när man skrapar bort det dyra märken man producerat åt. Styrkan ligger i att de själva driver produktutvecklingen framåt med de krav som ställs från kunderna. De är inte bara en leverantör, utan producerar de lösningar som krävs, även om de ännu inte finns. De vet också att de ständigt stigande produktionskostnaderna och lönsamhetskraven hos kunderna ställer krav.